logo
anne rita
Pensjonist fra 01.01.2021Anne Rita Meberg
Telefon:
+47 38 38 97 50
Mobiltelefon:
Fødselsår:
1952
Juridisk embetseksamen:
1992 Universitetet i Oslo
Advokatbevilling:
1994
Alminnelig advokatpraksis med hovedvekt på bistandsadvokat, barnevern, familierett (foreldretvister vedrørende fast bosted og samvær)  plan- og bygningsrett og jordskifte.
 
Advokat Meberg har drevet egen advokatpraksis siden 1994 og har vært tilknyttet FarsundAdvokatene siden oppstart.
 
Meberg er oppnevnt som fast bistandsadvokat for Lister tingrett 
og Agder lagmannsrett. 

Pensjonist fra 01.01.2021