logo
berit
AdvokatBerit T. Knudsen
Telefon:
+47 38 38 97 50
Mobiltelefon:
+47 920 57 492
Fødselsår:
1977
Juridisk embetseksamen:
2003 Universitetet i Oslo
Advokatbevilling:
2010
Alminnelig advokatpraksis med hovedvekt på strafferett, arverett, familierett 
(barnefordeling og økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd) og 
barnevern. 

Advokat Knudsen har vært tilknyttet FarsundAdvokatene siden 2008.
Hun var tidligere ansatt som skattejurist i Skatteetaten. 

Knudsen er oppnevnt som fast forsvarer for Lister tingrett og
Agder lagmannsrett.