anne rita
AdvokatAnne Rita Meberg
Telefon:
+47 38 38 97 50
Mobiltelefon:
+47 951 75 354
Fødselsår:
1952
Juridisk embetseksamen:
1992 Universitetet i Oslo
Advokatbevilling:
1994
Alminnelig advokatpraksis med hovedvekt på bistandsadvokat, barnevern, familierett (foreldretvister vedrørende fast bosted og samvær)  plan- og bygningsrett og jordskifte.
 
Advokat Meberg har drevet egen advokatpraksis siden 1994 og har vært tilknyttet FarsundAdvokatene siden oppstart.
 
Meberg er oppnevnt som fast bistandsadvokat for Lister tingrett 
og Agder lagmannsrett.